Pro Display - Skuteczność materiałów POS    

Skuteczność materiałów POS     

Shopper marketing to dziedzina marketingu, zajmująca się działaniami skoncentrowanymi w miejscu sprzedaży, mającymi na celu zmianę osoby odwiedzającej sklep w kupującego dany produkt. Shopper marketing to wpływanie na zachowanie odwiedzającego sklep w ten sposób, aby wywołać u niego konkretną decyzję zakupową. Narzędzia shopper marketingu, wpływają na odwiedzającego sklep wtedy kiedy ma on bezpośrednią styczność z marką.

Kategoriami składającymi się na shopper marketing są:

Produkt

Cena

Miejsce sprzedaży

Promocje

 

Materiały POS to jedno z narzędzi, którymi posługuje się shopper marketing. Służą przede wszystkim do jak najlepszej i najbardziej atrakcyjnej ekspozycji produktu, skłaniającej do jego zakupu.

 

foot image

Referencje

Kontakt

Pro Display Sp z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 51
01-938 Warszawa
office@prodisplay.pl
Tel. + 48 22 245 00 99

Copyright © 2011-2024. All rights reserved.
Privacy policy.