Pro Display - Максимизирайте Вашето ROI

Максимизирайте Вашето ROI 

За да се твърди, че една кампания е ефективна, трябва да се обърне внимание на факторите, влияещи върху разходите, свързани с промоцията. Трябва да се отбележи, че инвестициите, отпуснати за извършване на кампании трябва да бъдат оптимално ниски. На практика обаче, няма идеални решения, които да са напълно ефективни, но има такива, които са повече или по-малко ефективни. Това са факторите, които влияят върху нивото на разходите за рекламни материали на мястото на продажба.

  • Изберете решение, което е съобразено с вашите нужди – това е едно от най-трудните решения с огромно влияние върху ефективността на кампанията. Избирането на правилно POS решение изисква информираност за ефективността, използваемостта, приложението, ценовия диапазон, както и предимствата и недостатъците му. Необходимо е да се спомене, че POS материалите трябва да бъдат адаптирани към клиентските очаквания. Търговците на дребно често начисляват високи такси за поставяне на POS материали в магазина им. Например, при наемане на площ от ¼ ЕВРО-палети, т.е. 60 x 40 cm, някои договори включват клауза – ако POS материалът е малко по-голям, да се таксува и цената на една допълнителна площ със същия размер.
  • Изберете материали и технология, които отговарят на вашите нужди – предполага се, че хората, които решават да закупят и приложат POS материали, често нямат достатъчно технологични знания. Честа практика е да се избират дълготрайни и скъпи решения за кампания, която ще продължи само няколко седмици. В други случаи само цената е решаващ фактор. В резултат се прилагат най-евтините POS материали, които не са способни да отговорят на очакванията поради неустойчивост и ниско качество, които могат да повлияят върху начина, по който се възприема дадена марка.
  • Логистика – чрез пропускането на този елемент в етапа на планиране на вашия проект, може да осъдите на провал вашата рекламна кампания от самото начало. Това е много важен елемент, който трябва да се вземе под внимание и да се обмисли добре.
  • Избор на доставчик – не всеки доставчик предлага същото качество на продукти и услуги, поради което не трябва да се вземат под внимание само цената и датата на доставка. Изборът на доставчик е ключов въпрос, защото той определя провала или успеха на една POS кампания. Струва си да се провери компетентността и съоръженията на доставчика.
  • Оптимизация/централизация – повечето фирми, които прилагат POS / Point-of-Sale/ материали в техния маркетинг микс са големи корпорации. От решаващо значение е мъдрото управление на възлагането на поръчки. Много са предимствата и недостатъците на тези дейности.
  • Измерване на изпълнението – без подходящите измервания, няма как да се наблюдават резултатите от кампанията. Има много методи за измерване резултатите от реклама в точката на продажба, т.к. това се превръща в често срещатана форма за реклама. С акуратни резултати е лесно да се направи заключение за успеха на кампанията и да се подобри следващата.
  • Спазване на закони и разпоредби – дори и най-ефективната POS кампания може да причини загуби за компанията, ако не се спазват конкретните разпоредби за мястото на POS. Може да се стигне до съдебно дело, ако рисковани POS материали са причинили смърт или здравословни проблеми. Използвайте безопасни материали и бъдете предпазливи по отношение нарушаването на авторските права.

 

foot image

Препоръки

Контакти

Pro Display Sp z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 51
01-938 Warszawa
office@prodisplay.pl
Tel. + 48 22 245 00 99

Copyright © 2011-2021. Всички права са запазени
Защита на личните данни.