Pro Display - Доклад на Асоциацията на производителите на хранителни стоки/ Делойт доклад

Доклад на Асоциацията на производителите на хранителни стоки/ Делойт доклад 

През 2007 г, Асоциацията на производителите на хранителни стоки, заедно с Делойт проведе анкета сред рекламодателите в САЩ: производители на бързооборотни стоки, собственици на верига магазини, малки магазини и потребители.

Най-важният показател за авторите на доклада е възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в различните елементи на рекламния микс. Поради факта, че авторите на проучването не са могли да получат конкретна информация от производителите и собствениците на магазини, те решили да проведат сравнително проучване. Попитали 74 производители и 14 собственици на верига магазини да посочат 4 елемента на маркетинговия микс, които носят най-голямо увеличение в инвестирания капитал. Резултатите са представени в следните графики:

Графика 1: Елементите от маркетинговия микс, които генерират най-висока възвръщаемост на инвестициите според производителите на бързооборотни стоки. Графиката показва процентът на респондентите, които са поставили инструмента в топ четири на дейностите, които генерират най-високата възвръщаемост на инвестициите. Размер на извадката: n = 74

[Източник: за 2008 г. GMA / Deloitte Shopper маркетингово проучване, т.3]

Графика 2: елементи на маркетинговия микс, които генерират най-високата възвръщаемост на инвестициите (ROI) според представители на веригите на магазини на дребно. Графиката показва процентът на респондентите, които са поставили инструмента в топ четири на дейностите, които генерират най-високата възвръщаемост на инвестициите. Размер на извадката: n = 14

[Източник: за 2008 г. GMA / Deloitte Shopper маркетингово проучване, т.3]

РЕЗЮМЕ:

19% от всички респонденти сред производителите и половината от представителите на вериги магазини на дребно посочват дейностите в самия магазин като генериращи най-висока възвръщаемост на инвестирания капитал.

 

foot image

Препоръки

Контакти

Pro Display Sp z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 51
01-938 Warszawa
office@prodisplay.pl
Tel. + 48 22 245 00 99

Copyright © 2011-2021. Всички права са запазени
Защита на личните данни.